top of page

DZIEDZICTWO WOŁOSKIE a NASZE PRODUKTY

Tereny które zamieszkujemy i gdzie hodujemy zwierzęta oraz produkujemy nasze wyroby były dawniej krainą pełną mieszaniny kulturowej.

 

Już w XV wieku osadzali się tu Wołosi. 

 

Grupa etniczna o pochodzeniu romańskim – wywodząca się z Półwyspu Bałkańskiego. Migracja dotarła na ziemie polskie, dając poprzez asymilację z ludnością ruską początek licznym grupom etnicznym – między innymi Łemkom, Bojkom, Hucułom.

 

Wołosi to plemię koczowniczych, lub półosiadłych pasterzy górskich. Wraz z wędrówkami zanosili na tereny górskie oryginalny sposób wypasu owiec i kóz przyjęty do dziś przez mieszkańców Karpat – górali (m.in. Łemków). W miarę asymilacji oraz wprowadzania prawa miejscowego przechodzili oni na rolniczy tryb życia. Budowali stałe wsie, obejmowali urzędy itp

Co najważniejsze dla nas, Wołosi zostawili po sobie dziedzictwo niematerialne w postaci technologii serowarskich. Sery typu oscypek, gołka, bryndza, bundz czy redykołka na zawsze przyjęły się w kulturze pasterskiej polskich gór, szczególnie Beskidów.

W naszej farmie produkujemy do dziś wyroby pasterskie oparte o te tradycje

Są nimi:

- bundz kozi 

- tradycyjna bryndza kozia

- ser kozi wołoski (wariant większy i połówka)

bryndza łemkowska ( z mleka krowiego)

- ser krowi łemkowski (wariant większy i połówka)

image.png
woloskie_korytko.jpg
bottom of page